Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium, 6723 Szeged, Csongor tér 1., OM: 200909 ,Tel.: +36 62 547 060


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.
SZTE Konfuciusz Intézet

Szeged és Térsége
Eötvös József Gimnázium,
Általános Iskola
Konfuciusz TanteremMicrosoft Innovatív Iskola Program


ECDL

A SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendje

Hatályos: 2020.11.02-től visszavonásig

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága által a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletre tekintettel kiadott, a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről szóló Intézkedési terv (protokoll), és annak 2020.09.08-án kelt módosítása végrehajtására, az Országos tisztifőorvos által kiadott járványügyi protokoll, valamint a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet köznevelési védelmi intézkedéseinek végrehajtására, valamint a 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendeletet módosító 453/2020. (X. 9.) Korm., 464/2020. (X. 22.) Korm. és 468/2020. (X. 29.) Korm. rendeletekben foglalt szabályozásra tekintettel, a SZTEJKI Eötvös József Gimnázium nevelőtestületének KLIK200909001/00233-1/2020 sz. határozata alapján az alábbi Eljárásrendet adom ki:

Read more ...

 

Eseménynaptár

2021. március

 

1.

hétfő

 

Haladási naplók, osztályozó naplók vezetésének ellenőrzése
Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok

Munkaidő elszámolások leadása

   


A belső vizsgák feladatsorait és javító kulcsait készítő tanárok névsorának leadása
Felelős: munkaközösség vezetők

1-5

hétfő - péntek

 

Pénzhét
Felelős: dr. Kocsmárné Sánta Mónika

10.

szerda

 

E-napló zárása
Felelős: Eitler József

11.

csütörtök

 

Megemlékezés március 15. nemzeti ünnep alkalmából
(Az ünnepséget a 3. órában kb. 25 perc időtartamban tartjuk)
Felelős: Klenyán Judit

12.

péntek

 

Kínai Nyelv Napja 2021 – Online konferencia a kínai nyelv oktatásáról
(külön forgatókönyv szerint)
Felelős: Vezetőség és tanárok

16.

kedd

 

Ballagási meghívókhoz osztálynévsor, osztályban tanító tanárok névsora, idézetek leadása
Felelős: 12. évf. osztályfőnökök, dr. Poór Zsolt

22-26

hétfő - péntek

 

Digitális témahét
Felelős: Bálint Erika

22.

hétfő

 

A belső vizsgák feladatsorainak és javító kulcsainak leadása
Felelős: szaktanárok

31.

szerda

 

Tavaszi továbbképzési nap (külön forgatókönyv szerint)

Tanítás nélküli munkanap

 

A 2002/2003

A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
székhelyintézményének
MUNKATERVE

2020/2021. tanév

A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás, és a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendeletében a 2020/2021. tanév rendjéről meghatározottak alapján az alábbi munkatervet fogadja el:

1.  A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év)

1.1.        A tanítási év

A tanév első napja 2020. szeptember 1. (kedd).

A tanítási év első félévének utolsó napja 2021. január 22. (péntek).

Értesítés az első félévben elért tanulmányi eredményekről: 2021. január 29-ig (péntekig).

A tanítási év utolsó napja:

-        a 9–11. évfolyamon 2021. június 15. (kedd),

-        a 12. évfolyamon 2021. április 30. (péntek).

A tényleges tanítási napok száma 9–11. évfolyamon 178 nap.

1.2.        Nevelőtestületi értekezletek

a)      Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet
2020. augusztus 31. (hétfő)
Felelős: igazgató

b)      Félévi osztályozó értekezletek
2021. január 22. (péntek)
Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok

c)      Félévi nevelőtestületi értekezlet
2021. február 1. (hétfő)
Felelős: igazgató

d)      Osztályozó értekezlet a 12. évfolyam számára
2021. április 29. (csütörtök)
Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok

e)      Osztályozó értekezlet a 9–11. évfolyam számára
2021. június 11. (péntek)
Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok

f)       Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet – ennek keretében végezzük el az országos mérések eredményeinek értékelését a rendelkezésre álló adatok alapján.
2021. június 25. (péntek)
Felelős: igazgató

g)      Munkaértekezletek tervezett időpontja: minden hónap utolsó hétfőjén 1330-tól

h)      Igazgatótanács tervezett időpontja: minden hétfői munkanapon 900-től.

1.3.        Szülői értekezletek, fogadóórák

a)      Osztály szülői értekezletek és fogadóórák a 9–12. évfolyam számára, SZMK értekezlet.
2020. szeptember 22. (kedd)
Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok

b)      Osztály szülői értekezletek és fogadóórák a 9–12. évfolyam számára
2021. február 2. (kedd)
Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok

1.4.        Iskolai ünnepségek, megemlékezések

a)      Tanévnyitó ünnepség - osztálykeretben
2020. szeptember 1. (kedd)
Felelős: igazgató, Kónya Géza, Bábáné Sándor Ildikó

b)      Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapja alkalmából faliújság formájában
2020. október 6. (kedd)
Felelős: Sánta Sándor

c)      Megemlékezés október 23. nemzeti ünnep alkalmából
Ünnepi műsor az iskolarádióban
2020. október 21. (szerda)
Felelős: Kónya Géza, Becsei-Katona Bianka

d)      Karácsonyi ünnepség
2020. december 18. (péntek)
Felelős: igazgató, Kónya Géza, Dr. Kovácsné Berke Anikó

e)      Magyar Kultúra Napja (kiállítás)
2021. január 22. (péntek)
Felelős: Mari Lívia

f)       Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából. (faliújság)
2021. február 25. (csütörtök)
Felelős: Németh Éva

g)      Megemlékezés március 15. nemzeti ünnep alkalmából (ünnepség)
2021. március 11. (csütörtök)
Felelős: Klenyán Judit

h)     Költészet Napja megemlékezés

2021. április 9. (péntek)

Felelős: Bábáné Sándor Ildikó

i)       Megemlékezés a holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából faliújság formájában
2021. április 15. (csütörtök)
Felelős: Bartosné Dobos Andrea

j)       Ballagási ünnepség
2021. április 30. (péntek) du.
147. tanítási nap
Felelős: igazgató, Kónya Géza, Bábáné Sándor Ildikó

k)      Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából (faliújság)
2021. június 4. (péntek)
Felelős: Becsei-Katona Bianka

l)          Tanévzáró ünnepség
2021. június 22. (kedd) 9.00
Felelős: igazgató, Kónya Géza, Bábáné Sándor Ildikó

Diákrendezvények

a)     Gólyaavató napja
2020. október 16. (péntek)
Felelős: diákönkormányzatot segítő tanár, osztályfőnökök

b)    Szalagavató ünnepség a járványügyi helyzet függvényében
2021. január 23. (szombat)
Felelős: Dr. Poór Zsolt,

1.5.        Az iskola szervezésében lebonyolított tanulmányi versenyek

a)      William Blake Angol Nyelvi Verseny
2020. november 16. (hétfő)
Felelős: Erdélyi Ágota

b)      Barabás Zoltán Biológia verseny
1. forduló: 2020. október 13.        (külső helyszín)
2. forduló: 2020. december 8.       (Eötvös Gimnázium)
3. forduló: 2021. február 9.         
Eredményhirdetés: 2021. február 9. (Eötvös Gimnázium)
Felelős: Kardos Beáta, dr. Just Zsuzsanna, Csabai Ferenc, Krizsán Sándor

c)      Kistérségi Matematika Verseny
2021. február 9. (kedd)
Felelős: Bálint Erika

d)      Iskolai szavalóverseny
2021. április 7. (szerda)
Felelős: Bábáné Sándor Ildikó

1.6.        Környezeti nevelési, egészségnevelési, diáksport és egyéb rendezvények,

a)      A Magyar Diáksport Napja, témanap

2020. szeptember 25. (péntek)

Felelős: Testnevelők

b)      Fenntarthatósági Témahét

2020. október 5-9. (A 2019-20. tanévi pótlása)

Felelős: Kardos Beáta

c)      Pénz7

2021. március 1-5.

Felelős: Dr. Kocsmárné Sánta Mónika

d)      Digitális Témahét

2021. március 22-26.

Felelős: Bálint Erika

e)      Diáknap – osztályprogramok iskolán kívül
2021. ápr. 16. (péntek)
Felelős: Dr. Poór Zsolt

f)       Fenntarthatósági Témahét

2021. április 19-23.

Felelős: Kardos Beáta

2.      Tanítási szünetek szorgalmi időben, tanítás nélküli munkanapok

2.1.        Tanítási szünetek

a)      Őszi szünet: 2020. október 22-től október 30-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap
2019. október 21. (szerda).                               
A szünet utáni első tanítási
nap 2020. november 2. (hétfő)

b)      Téli szünet: 2020. december 21-tól 2020. december 31-ig.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek).
A szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).

c)      Tavaszi szünet: 2021. március 31-tól április 6-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 30. (kedd).
A szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).

2.2.        Tanítás nélküli munkanapok (7 munkanap)

a)         Továbbképzési napok (intézményi szintű): 2020. október 22. (csütörtök) és
                                                               2021. március 31. (szerda)

b)         Pályaorientációs nap: 2020. december 12 (szombat, a 2020. december 24-i áthelyezett szombati munkanapot dolgozzuk le)

c)         Diáknap: 2021. április 16. (péntek)

d)        Téli iskolai programok (síszünet) 2021. február 18-19. (csütörtök-péntek)

e)         A kínai nyelv napja 2021. március 12. (péntek)

3.      A vizsgák rendje

3.1.        Belső vizsgák

3.1.1. Belső vizsgák rendje

a)      Magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem a 9–10–11. évfolyamon.
                  2021. május 3-4-5. (hétfő - szerda) Tanítás alkalmi órarend szerint

b)      Próbanyelvvizsga: jelentkezés 2021. április 7.
Írásbeli:     2021. május 25. (kedd) – szerb, német, olasz, francia nyelv,
                  2021. május 26. (szerda) – angol nyelv közép és felsőfok
Szóbeli:     2021. június 1-2 (kedd-szerda).

Minden 11. évfolyamos tanuló középfokú próbanyelvvizsgát tesz legalább egy idegen nyelvből.

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, vizsgáztató tanárok

3.1.2.      A belső vizsgakövetelmények, témakörök, értékelési szempontok felülvizsgálata

2020. szeptember 14. (hétfő).

Felelős: magyar és humán munkaközösség-vezető, matematika-informatika munkaközösség-vezető

3.1.3.      A belső vizsgakövetelmények, témakörök, értékelési szempontok nyilvánosságra hozása
2020. szeptember 25. (péntek)

Felelős: igazgató, igazgató-helyettesek, szaktanárok

3.2.        Érettségi vizsgák

3.2.1.      Október-novemberi vizsgaidőszak

a)         Jelentkezés az ismétlő, pótló, javító érettségi vizsgára
Határidő: 2020. szeptember 7. (hétfő)

b)         Írásbeli érettségi vizsgák: 2020. október 16-tól október 30-ig

c)         Szóbeli érettségi vizsgák: 2020. november 12–16. (emelt szintű)

                                             2020. november 23–27. (középszintű)

3.2.2.      Május-júniusi vizsgaidőszak

a)         Jelentkezés az érettségi vizsgára
Határidő: 2021. február 15. (hétfő)

b)         Középszintű írásbeli érettségi vizsgák

Magyar nyelv és irodalom

2021. május 3. 800

Matematika

2021. május 4. 800

Történelem

2021. május 5. 800

Angol nyelv

2021. május 6. 800

Német nyelv

2021. május 7. 800

Kémia

2021. május 11. 800

Földrajz

2021. május 11. 1400

Biológia

2021. május 13. 800

Informatika

2021. május 14. 800

Ének-zene

2021. május 14. 1400

Fizika

2021. május 18. 800

Vizuális kultúra

2021. május 18. 1400

Francia nyelv

2021. május 19. 800

Filozófia

2021. május 19. 1400

Mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

2021. május 20. 1400

 Szerb nyelv, Kínai nyelv

2021. május 21. 800

Olasz nyelv

2021. május 25. 800

 

c)         Szóbeli érettségi vizsgák: 2021. június 3-10. (emelt szintű)

                                             2021. június 14-25. (középszintű)

d)        Vizsgabeosztás

 

12. B, 12. D, 10-11. EHV

2021. június 14-16.

12.A, 12. C

2021. június 16-18.

4.        A felvételi eljárás és a beiratkozás 9. évfolyamra

a)      Felvételi tájékoztató elkészítése a 2021/2022. tanévre

Határidő: 2020. szeptember14. (hétfő).                               

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek

b)      Felvételi tájékoztatók a SZTEJKI általános iskolákban osztályfőnöki órákon

Határidő: 2020. szeptember 14-25.

igazgató, igazgatóhelyettesek

 

c)      Felvételi tájékoztatók a szegedi általános iskolákban osztályfőnöki órákon

Határidő: 2020. szeptember 14-tól november 17-ig
igazgató, igazgatóhelyettesek

d)      Nyílt nap – délelőtt bemutató órák korlátozott számú látogatóval (erre elektronikus regisztráció) délután tájékoztató szülői értekezletek több csoportban (elektronikus regisztrációval)
2020. november 17. (kedd)
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, szaktanárok

e)      A tanulók jelentkezése az egységes írásbeli felvételi vizsgára
Határidő: 2020. december 4. (péntek)

f)       Az egységes írásbeli felvételi vizsga tételigényének bejelentése az OH számára
Határidő: 2020. december 9. (szerda)
Felelős: igazgatóhelyettes

g)      Egységes írásbeli felvételi vizsga
2021. január 23. (szombat) 1000
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, felügyelő tanárok

h)      Pótló írásbeli felvételi vizsga
2021. január 28. (csütörtök) 1400
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, felügyelő tanárok

i)       Felvételi meghallgatás kérdéssorainak elkészítése
Határidő: 2021. január 29. (péntek)
Felelős: érintett munkaközösség-vezetők

j)       Tanulók értesítése az egységes írásbeli felvételi vizsga eredményéről
Határidő: 2021. február 8. (hétfő)
Felelős: igazgató

k)      Felvételi meghallgatás
2021. február 24. (szerda) 1400 óra
2021. február 25. (csütörtök) 1400 óra
2021. március 3. (szerda) 1400 óra

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, vizsgáztató tanárok

l)       A jelentkezők és az általános iskolák értesítése a felvételről vagy elutasításról
Határidő: 2021. április 30. (péntek)
Felelős: igazgató

m)   Előzetes szülői értekezlet a leendő 9. évfolyamosoknak – a járványügyi helyzettől függően osztálykeretben

2021. május 10. (hétfő)

Felelős: leendő osztályfőnökök

n)      Beiratkozás a 9. évfolyamra
2021. június 23 (szerda) 9.00-tól
Felelős: leendő és 9. osztályfőnökök, iskolatitkár

5.        A pedagógiai munka belső ellenőrzése

A pedagógiai programban megfogalmazott célokkal összhangban az intézményvezetés a tanév során kiemelten ellenőrzi az alábbi területeket:

·         Tanmenetek elkészítése a helyi tanterv és az intézményi szakmai műhelyek tanmenet és tematikus terv ajánlásai alapján, szintfelmérésre épülő tanév eleji ismétlő, szintre hozó, felzárkóztató foglalkozások beépítésével, a pedagógiai programban szereplő módon.
Határidő: 2020. szeptember 14. (hétfő)
Felelős: szaktanárok

·         Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program elkészítése a pedagógiai program szerint, az érintett tanulókra vonatkozóan, tanulócsoportonként az osztályfőnök jelzése alapján.
Határidő (I. félév): 2020. szeptember 14. (hétfő)
Határidő (II. félév): 2021. február 5. (péntek)
Felelős: a tanulókat 2020/2021-es tanévben tanító szaktanárok, iskolatitkár

·         Tanmenetek, tematikus tervek ellenőrzése, összevetése a helyi tantervvel.
Határidő: 2020. szeptember 29. (péntek)
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők

·         Tanügyi dokumentumok (e-napló, csoportnaplók, anyakönyvek, beírási napló) összhangjának ellenőrzése az október 1-jei állapot szerint
Határidő: 2020. szeptember 29. (péntek)
Felelős: igazgatóhelyettesek

·         E-napló vezetésének ellenőrzése.
Határidő: folyamatos (havi rendszerességgel)
Felelős: igazgatóhelyettesek

·         A tanítási órák és az osztályfőnöki órákon végzett közösségfejlesztő tevékenység hatékonyságának ellenőrzése óralátogatásokon keresztül
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök

·         A helyi tantervhez, kerettantervhez és a szaktanár tanmenetéhez viszonyított lemaradások tanév végi záró adatainak regisztrálása.
Határidő: osztályozó értekezletek
Felelős: szaktanárok

·         Késések, mulasztások igazolása, ellenőrzése
Határidő: folyamatos (napi rendszerességgel)
Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek, igazgató

5/A. A Pedagógiai munka belső ellenőrzésének speciális szabályai a digitális munkarend idején

·         A pedagógiai program 2020. szeptember 1-jétől hatályos módosításának megfelelően létrehozott Google Tantermekbe az igazgatóság meghívása, a Google Tanterem és a Google Meet tanórai használatának ellenőrzése.
Határidő: 2020. november 11-től a digitális munkarend megszűnéséig folyamatos
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek

·         A tanulók online órákról való távolmaradásának igazolásával kapcsolatos osztályfőnöki feladatok elvégzésének ellenőrzése
Határidő: a digitális munkarend megszűnéséig heti rendszerességgel
Felelős: osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek

·         Digitális órák látogatása
Határidő: a digitális munkarend megszűnéséig folyamatos
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek

·         A tanulói értékelések ellenőrzése, ezek között különösen a Google tanteremben, a pedagógiai program szerint kiadott kötelező házi feladatok kiadásának és értékelésének ellenőrzése.
Határidő: havi rendszerességgel
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, szaktanárok

·         E-napló vezetésének ellenőrzése
Határidő: a digitális munkarend megszűnéséig heti rendszerességgel
Felelős: igazgatóhelyettesek

6.        Országos mérés, értékelés (Oktatási Hivatal)

a)      Országos kompetenciamérés (anyanyelvi és matematikai) 10. évfolyam
2021. május 26. (szerda)
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, szaktanárok

b)      A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata országos mérés keretében

Határidő: 2021. január 11-től április 23-ig.

Felelős: testnevelő tanárok

7.        Pedagógusminősítés, szakmai ellenőrzés

a)      2019-2020. évi minősítési tervben szereplő pedagógusok:

Név

Elérni kívánt fokozat

Urbán Alíz

Pedagógus I.

Bércesi Edit

Pedagógus II.

Kisdiné Papós Ágnes

Pedagógus II.

Polyák Péter

Pedagógus II.

Fekete Andrea

Mesterpedagógus

Dr. Just Zsuzsanna

Kutatótanári beszámoló

b)      2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében a Hivatal megvizsgálja a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és dokumentálását.

8.        Felkészítés tanulmányi versenyekre

Az iskola a 2020/2021. tanévben a következő tanulmányi versenyekre készít fel tanulókat:

a)      Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek, Diákolimpia

        Magyar, történelem
Felelős: Bábáné Sándor Ildikó, Németh Éva

        Idegen nyelvek
Felelős: Erdélyi Ágota

        Matematika, informatika
Felelős: Bálint Erika

        Reál tárgyak
Felelős: Kardos Beáta

        Diákolimpia: kézilabda, röplabda, kosárlabda, labdarúgó tornák, floorball, fekve nyomás, úszás, atlétika.
Felelős: Farkas Zoltán

b)      Egyéb versenyek

        „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny       
Felelős: Bábáné Sándor Ildikó

        „Szép Magyar Beszéd” verseny                                             
Felelős: Bábáné Sándor Ildikó,
az iskolai forduló felelősei:

        eTwining Verseny

Felelős: Kisdiné Papós Ágnes

c)      További egyéb versenyek

-          ESTÖRI Kreatív Történelmi Verseny (Eszterházy Magyarország Alapítvány)

Felelős: Németh Éva

-        Zrínyi Ilona Matematika Tesztverseny
Felelős: Bálint Erika

-        Festival Italiano
Felelős: Laczi Mónika

-        Arany Dániel Matematikai Verseny                                       
Felelős: Bálint Erika

-        Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny (helyi forduló: 2020. november)
Felelős: Nagy Diána

-        „Euroscola” uniós történelmi verseny                                    
Felelős: Németh Éva

-        Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny
Felelős: Bálint Erika

-        Szőkefalvi Matematika Verseny
Felelős: Bálint Erka

-        Dugonics Társaság Versenyei
Felelős: Bábáné Sándor Ildikó

-        Rákóczi Szövetség történelmi versenye
Felelős: Németh Éva

-        OEV Országos Elsősegélynyújtó Verseny, „Hajtás” védőnők által szervezett városi verseny
Felelős: Szentirmayné Gergely Éva

        Madame Curie kémiai emlékverseny
Felelős: Kardos Beáta

        Vegyész Torna
Felelős: Kardos Beáta

-          Wallenberg Alapítvány versenyei
Felelős: Németh Éva

-        AIDS-ellenes verseny
Felelős: Szentirmayné Gergely Éva

-          Víz világnapi vetélkedő

Felelős: Kardos Beáta

 

-          Medve Matematika Verseny

Felelős: Bálint Erika

 

-          Bólyai Matematika csapatverseny

Felelős: Bálint Erika

 

9.        Közösségi szolgálat

A köznevelési törvény értelmében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A közösségi szolgálat szervezésére az intézmény együttműködési megállapodást kötött a Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezetével és más szervezetekkel, melyek listája az intézmény honlapján megtalálható. A tanév során a közösségi szolgálat szervezésének iskolai feladatai a következők:

a)      Osztályfőnökök tájékoztatása
Határidő: 2019. szeptember 11.
Felelős:   Igazgató, Szentirmayné Gergely Éva (koordinátor),
               9–12. osztályok osztályfőnökei

b)      Tanulók tájékoztatása osztályfőnöki órák keretében, a Csongrád Megyei Vöröskereszt munkatársainak bevonásával
Határidő: 2020. szeptember 30-ig.
Felelős:   Szentirmayné Gergely Éva, 9–12. osztályok osztályfőnökei

c)      Szülők tájékoztatása szülői értekezletek keretében
Határidő: 2020. szeptember 22. (kedd)
Felelős: Szentirmayné Gergely Éva, 9–12. osztályok osztályfőnökei

d)      Felkészítés a Vöröskereszt szervezésében közösségi szolgálatot választó diákoknak a Csongrád Megyei Vöröskereszt munkatársainak bevonásával, az intézményben. Egyéb szervezetnél szolgálatot választó diákok az együttműködő szervezettel egyeztetett helyszínen vesznek részt a kötelező felkészítésben.
Határidő: 2020. október 21.
Felelős: Szentirmayné Gergely Éva, 9. osztályok osztályfőnökei

e)      Közösségi szolgálat teljesítésének koordinálása és ellenőrzése.
Határidő: a tanév során folyamatos
Felelős: Szentirmayné Gergely Éva

f)       Záró megbeszélések a közösségi szolgálatot teljesítő tanulókkal.
Határidő: 2021. május-június
Felelős: Szentirmayné Gergely Éva

g)      Közösségi szolgálat teljesítésének dokumentálása az osztálynaplóban és a törzslapon és a bizonyítványban.
Határidő: félévkor, tanév végén
Felelős: Szentirmayné Gergely Éva, 9–12. osztályok osztályfőnökei

h)      Az iskola érdekében az iskolában végzett közösségi munka koordinálása

Határidő: folyamatos

Felelős: Szentirmayné Gergely Éva

10.     Eseménynaptár

A 2020/2021. tanév eseményeit, iskolai rendezvényeit, a rendezvények időpontját és a felelősök nevét havi bontásban a munkaterv alapján készülő eseménynaptár tartalmazza.

Határidő: minden hónap utolsó hétfője
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek

2020. augusztus 31.

 

Dr. Gera Tibor

                                                                                                           igazgató


 

1. sz. melléklet:

Osztályfőnökök és helyetteseik a 2020-2021. tanévben

Osztály

Osztályfőnök

Osztályfőnök-helyettes

9. a

Felhőné Kuchta Adrienn

Csabai Ferenc

9. b

Némethné Bognár Veronika

Tarsoly Anita

9. c

Klenyán Judit

Dr. Kocsmárné Sánta Mónika

9. d

Bartosné Dobos Andrea

Dr. Kovácsné Berke Anikó

10. a

Wáiszhárné Kis-Jakab Judit

Nusser Elemér

10. b

Sánta Sándor

Mari Lívia

10. c

Bálint Erika

Németh Éva

10. d

Dr. Kopasz Zsoltné

Urbán Alíz

11. a

Bábáné Sándor Ildikó

Vinkó Erzsébet

11. b

Erdélyi Ágota

Kónya Géza

11. c

Dr. Ugrainé Antali Éva

Dr. Just Zsuzsanna

11. d

Polyák Péter

Becsei-Katona Bianka

12. a

Kisdiné Papós Ágnes

Tóth Beatrix

12. b

Nagy Diána

Lengyel Gábor

12. c

Kardos Beáta

Krizsán Sándor

12. d

Nagyné Komáromi Veronika

Szentirmayné Gergely Éva


2. sz. melléklet:

Teremfelelősök

Terem/Helyiség

Teremfelelős

9

Dr. Ugrainé Antali Éva

10

Felhőné Kuchta Adrienn

11

Kardos Beáta

12

Bábáné Sándor Ildikó

13

Becsei-Katona Bianka

14

Dr. Kopasz Zsoltné

15

KONFUCIUSZ-TANTEREM

21

Nagy Diána

22

Vinkó Erzsébet

37

Dr. Just Zsuzsanna

38

Csabai Ferenc

39

Krizsán Sándor

40

Erdélyi Ágota

41

Grácin Márkó

42

Dr. Kocsmárné Sánta Mónika

43

Wáiszhárné Kis-Jakab Judit

44

Kisdiné Papós Ágnes

45

Tóth Beatrix-Nagyné Komáromi Veronika

46

Bálint Erika

51

Szentirmayné Gergely Éva

52

Sánta Sándor

59

Bagó Ildikó

60

Németh Éva

61

Mari Lívia

63

Kónya Géza

64

Dr. Poór Zsolt

Tornaterem

Nusser Elemér/Lengyel Gábor

Konditerem

Polyák Péter

Könyvtár

Dr. Turi Márta

 


3. sz. melléklet:

Szakmai munkaközösségek, intézményi szakmai műhelyek

Szakmai munkaközösség megnevezése

Munkaközösség-vezető neve

Munkaközösség tagjai

Magyar nyelv és irodalom

Bábáné Sándor Ildikó

Kovácsné Berke Anikó

Becsei-Katona Bianka

Erdélyi Ágota

Kisdiné Papós Ágnes

Nagy Diána

Turi Márta

Klenyán Judit

Eitler József

Ember és társadalom

Németh Éva

Sánta Sándor

Bartosné Dobos Andrea

Eitler József

Becsei-Katona Bianka

Kónya Géza

Mari Lívia

Idegen nyelvi

Erdélyi Ágota

Urbán Alíz

dr. Kovácsné Berke Anikó

Felhőné Kuchta Adrienn

Kisdiné Papós Ágnes

Szigethy-Rajtár Dóras

Vinkó Erzsébet

Bércesi Edit

Nagyné Komáromi Veronika

Szentirmayné Gergely Éva

Wáiszhárné Kis-Jakab Judit

Laczi Mónika

Dr. Poór Zsolt

Tóth Beatrix

Klenyán Judit

Krizsán Sándor

Errol Attila Borchers

Reál

Kardos Beáta

Bálint Erika

Beinschrott Gábor

Dr. Just Zsuzsanna

Csabai Ferenc

Dr. Poór Zsolt

Németh Éva

Fekete Andrea

Dr. Kopasz Zsoltné

Krizsán Sándor

Lengyel Gábor

Nusser Elemér

Polyák Péter

Nagyné Komáromi Veronika

Farkas Zoltán

Némethné Bognár Veronika

Matematika-informatika

Bálint Erika

Dr. Kocsmárné Sánta Mónika

Dr. Ugrainé Antali Éva

Scharerer Károly

Dr. Kopasz Zsoltné

Kardos Beáta

Fekete Andrea

Dr. Gera Tibor

Némethné Bognár Veronika

Osztályfőnöki

Nagy Diána

Klenyán Judit

Felhőné Kuchta Adrienn

Bartosné Dobos Andrea

Némethné Bognár Veronika

Erdélyi Ágota

Bálint Erika

Sánta Sándor

Dr. Kopasz Zsoltné

Nagyné Komáromi Veronika

Kisdiné Papós Ágnes

Bábáné Sándor Ildikó

Wáiszhárné Kis-Jakab Judit

Kardos Beáta

Dr. Ugrainé Antali Éva

Polyák Péter

 

 

Intézmény munkaközösségek szakmai műhelyhez tartozása

 

Szakmai műhelyek                                                                Intézményi munkaközösség

Magyar nyelv és irodalom                                                     Magyar nyelv és irodalom

Matematika-informatika                                                        Matematika - informatika

Ember a természetben, földünk és környezetünk                 Reál

Ember és társadalom, művészetek                                        Ember és társadalom

Idegen nyelv                                                                          Idegen nyelv

Testnevelés és sport                                                              Reál

A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium és Általános Iskola 2016. október 28-án tartotta valamennyi pedagógusa számára szervezett továbbképzési napját az Ágota közösségi házban. A programról közölt beszámoló a szegedma.hu oldalain, az alábbi linken érhető el.

Képek iskolánk életéből

randomkep- (34).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (51).jpg randomkep- (30).jpg randomkep- (40).jpg randomkep- (62).jpg randomkep- (47).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (57).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (46).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (60).jpg randomkep- (41).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (33).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (1).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (59).jpg randomkep- (64).jpg randomkep- (7).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (4).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (21).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (23).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (16).jpg randomkep- (26).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (17).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (54).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (56).jpg randomkep- (24).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (11).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (3).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (50).jpg randomkep- (31).jpg randomkep- (48).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (20).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (67).jpg

Copyright © 2021 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .