Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium, 6723 Szeged, Csongor tér 1., OM: 200909 ,Tel.: +36 62 547 060


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.
SZTE Konfuciusz Intézet

Szeged és Térsége
Eötvös József Gimnázium,
Általános Iskola
Konfuciusz TanteremMicrosoft Innovatív Iskola Program


ECDL

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
OM azonosító száma: 200909
Telephely kódja: 001

Cím:

6723 Szeged, Csongor tér 1.

Telefonszám:

62/547-062

Fax:

62/547-063

E-mail:

Honlap:

www.ejg-szeged.sulinet.hu

Intézményvezető neve:

Dr. Gera Tibor

Intézményvezető e-mail címe:

Pályaválasztási felelős neve:

Farkas Zoltán

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

 

Gimnáziumi osztályok


Tanulmányi terület

Kódszám

Képzési forma

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Angol nyelv

0001

nappali

4

17

Média-informatika

0002

nappali

 4

17

Biológia

0003

nappali

4

17

Testnevelés

0004

nappali

4

17

Általános tantervű, fakultációs

0005

nappali

4

68

 Az intézmény iránt érdeklődő tanulók és szüleik számára 2020. november 17-én kedden 17:00 órától online felvételi tájékoztató szülői értekezletet tartunk (a részvételhez előzetes regisztráció szükséges a www.ejg-szeged.sulinet.hu honlapon)

 

Valamennyi tagozatra vonatkozó közös információk

Ebben a tanévben valamennyi osztályunkba írásbeli felvételi vizsgával lehet bekerülni, a járványügyi helyzetre tekintettel szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk.

A központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje: 2020.12.04.

A középfokú iskolákba történő jelentkezés határideje: 2021.02.19.

Emelt szintű érettségire készítünk fel 9–12. évfolyamon valamennyi emelt óraszámú tagozatos tantárgyból, továbbá a 11–12. évfolyamon, a tagozatainkon és az általános tantervű csoportjainkban további két választott tantárgyból. Az emelt szintű idegen nyelvi felkészítő foglalkozásokon a tanulók az emelt szintű érettségi mellett felkészülnek a középfokú nyelvvizsgára.

Első idegen nyelv (amelyet a tanuló általános iskolában már tanult): angol vagy német

Második idegen nyelvet minden tanulónknak tanulnia kell, melyet a német, angol, francia, olasz, szerb és kínai nyelv közül lehet választani. A kínai nyelv oktatása angol nyelven folyik.

Harmadik idegen nyelvként választható a szerb nyelv, harmadik idegen nyelv választása nem kötelező.

Az intézmény a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézetéhez rendelt Konfuciusz Tanteremként működik, mint az általános és középfokú iskolai kínai nyelvoktatás regionális bázisintézménye. A kínai nyelv mint második idegen nyelv választásához, illetve az állami nyelvvizsgával egyenértékű kínai nyelvvizsgára való felkészüléshez további lehetőségek kapcsolódnak, amelyekről az intézmény honalapja tartalmaz információt.

 

 

ANGOL NYELVI TAGOZAT (kódszáma: 0001)

Az itt tanulók négy éven keresztül emelt óraszámban tanulják az angol nyelvet, felkészülnek az emelt szintű angol nyelv érettségire és a középfokú angol nyelvvizsgára. Az angol nyelv és az angolszász kultúra elsajátítását angol anyanyelvű lektorok segítik.

A tanulók a 11–12. évfolyamon további egy vagy kettő emelt szintű érettségire felkészítő tantárgyat választhatnak emelt óraszámban. Ezek lehetnek a magyar nyelv és irodalom, történelem, a német, francia, olasz, szerb, kínai nyelv (a kínai nyelv oktatása angol nyelven folyik), a matematika, informatika, biológia, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra, testnevelés tantárgyak. Az emelt szintű idegen nyelvi felkészítő foglalkozásokon a tanulók az emelt szintű idegen nyelvi érettségi mellett felkészülnek a német, francia, olasz, szerb vagy kínai középfokú nyelvvizsgára.

A 2021/2022. tanévre a tanulók felvétele írásbeli felvételi vizsga alapján, szóbeli felvételi vizsga nélkül történik. A tanulók közös központi írásbeli vizsgát tesznek magyar nyelvből és matematikából. A járványügyi helyzetre tekintettel ebben a tanévben a tanuló felvételi összpontszámát szóbeli pontszám nélkül, a hozott pontok duplázásával kell megállapítani.

 

MÉDIA-INFORMATIKA TAGOZAT (kódszáma 0002)

A tagozaton tanulók 9-10. évfolyamon emelt óraszámban tanulják az informatikát, felkészülnek az informatika előrehozott érettségi vizsgára. A következő két évben emelt óraszámú képzés keretében készülnek fel mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból az emelt szintű érettségi vizsgára, felkészülnek a szakirányú továbbtanulásra, elsősorban informatikai, kommunikáció- és médiatudományi szakokon.

A tanulók a 11–12. évfolyamon további két emelt szintű érettségire felkészítő tantárgyat választhatnak emelt óraszámban. Ezek lehetnek az angol nyelv, melynek oktatását angol anyanyelvű lektorok segítik, a német, francia, olasz, szerb, kínai nyelv (a kínai nyelv oktatása angol nyelven folyik), az informatika, a matematika, biológia, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés. Az emelt szintű idegen nyelvi felkészítő foglalkozásokon a tanulók az emelt szintű idegen nyelvi érettségi mellett felkészülnek az angol, német, francia, olasz, szerb vagy kínai középfokú nyelvvizsgára.

A 2021/2022. tanévre a tanulók felvétele írásbeli felvételi vizsga alapján, szóbeli felvételi vizsga nélkül történik. A tanulók közös központi írásbeli vizsgát tesznek magyar nyelvből és matematikából. A járványügyi helyzetre tekintettel ebben a tanévben a tanuló felvételi összpontszámát szóbeli pontszám nélkül, a hozott pontok duplázásával kell megállapítani.

 

BIOLÓGIA TAGOZAT (kódszáma: 0003)

A tanulók gimnáziumi tanulmányaik alatt négy éven keresztül, emelt óraszámú képzés keretében tanulják a biológia tantárgyat, felkészülnek a biológia emelt szintű érettségi vizsgára és a felsőoktatási intézményekbe történő továbbtanulásra, elsősorban orvosi, gyógyszerészi, egészségügyi, természet- és környezetvédelmi szakirányban.

A tanulók a 11–12. évfolyamon további két emelt szintű érettségire felkészítő tantárgyat választhatnak emelt óraszámban. Ezek lehetnek fizika vagy kémia, továbbá a magyar nyelv és irodalom, történelem, az angol nyelv, melynek oktatását angol anyanyelvű lektorok segítik, a német, francia, olasz, szerb, kínai nyelv (a kínai nyelv oktatása angol nyelven folyik), a matematika, informatika, földrajz, ének-zene, mozgóképkultúra és médiaismeret, vizuális kultúra, testnevelés. Az emelt szintű idegen nyelvi felkészítő foglalkozásokon a tanulók az emelt szintű idegen nyelvi érettségi mellett felkészülnek az angol, német, francia, olasz, szerb vagy kínai középfokú nyelvvizsgára.

A 2021/2022. tanévre a tanulók felvétele írásbeli felvételi vizsga alapján, szóbeli felvételi vizsga nélkül történik. A tanulók közös központi írásbeli vizsgát tesznek magyar nyelvből és matematikából. A járványügyi helyzetre tekintettel ebben a tanévben a tanuló felvételi összpontszámát szóbeli pontszám nélkül, a hozott pontok duplázásával kell megállapítani.

 

TESTNEVELÉS TAGOZAT (kódszáma 0004)

A testnevelés tagozat képzési célja, hogy a tanulók gimnáziumi tanulmányaira építve, azt kiegészítve az élsport közvetlen utánpótlására alkalmassá váljanak. Az itt tanulók négy éven keresztül emelt óraszámban tanulják az testnevelés tantárgyat, felkészülnek a testnevelés emelt szintű érettségire, és a szakirányú továbbtanulásra.

A tanulók a 11–12. évfolyamon további két emelt szintű érettségire felkészítő tantárgyat választhatnak emelt óraszámban. Ezek lehetnek az angol nyelv, melynek oktatását angol anyanyelvű lektorok segítik, a német, francia, olasz, szerb, kínai nyelv (a kínai nyelv oktatása angol nyelven folyik), az informatika, a matematika, biológia, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés. Az emelt szintű idegen nyelvi felkészítő foglalkozásokon a tanulók az emelt szintű idegen nyelvi érettségi mellett felkészülnek az angol, német, francia, olasz, szerb vagy kínai középfokú nyelvvizsgára.

A 2021/2022. tanévre a tanulók felvétele írásbeli felvételi vizsga alapján, szóbeli felvételi vizsga nélkül történik. A tanulók közös központi írásbeli vizsgát tesznek magyar nyelvből és matematikából. A járványügyi helyzetre tekintettel ebben a tanévben a tanuló felvételi összpontszámát szóbeli pontszám nélkül, a hozott pontok duplázásával kell megállapítani.

 

ÁLTALÁNOS TANTERVŰ, FAKULTÁCIÓS TAGOZAT (kódszám: 0005)

Az itt tanulók felkészülnek a felsőfokú továbbtanulásra, illetve az érettségire épülő szakképzésbe történő bekapcsolódásra. Vizuális kultúra (rajz) vagy ének-zene fakultációs tantárgyból a 9–12. évfolyamon emelt szintű érettségi felkészítés választható, továbbá a 9–12. évfolyamon vállalkozói és közgazdasági ismeretek fakultációs tantárgy is választható.

A tanulók a 11–12. évfolyamon további két emelt szintű érettségire felkészítő tantárgyat választhatnak emelt óraszámban. Ezek lehetnek az angol nyelv, melynek oktatását angol anyanyelvű lektorok segítik, a német, francia, olasz, szerb, kínai nyelv (a kínai nyelv oktatása angol nyelven folyik), az informatika, a matematika, biológia, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés. Az emelt szintű idegen nyelvi felkészítő foglalkozásokon a tanulók az emelt szintű idegen nyelvi érettségi mellett felkészülnek az angol, német, francia, olasz, szerb vagy kínai középfokú nyelvvizsgára.

A 2021/2022. tanévre a tanulók felvétele írásbeli felvételi vizsga alapján, szóbeli felvételi vizsga nélkül történik. A tanulók közös központi írásbeli vizsgát tesznek magyar nyelvből és matematikából. A járványügyi helyzetre tekintettel ebben a tanévben a tanuló felvételi összpontszámát szóbeli pontszám nélkül, a hozott pontok duplázásával kell megállapítani.

 

ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK A JELENTKEZÉSHEZ

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programmal előállított jelentkezési lapon 2021.02.19-ig, a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. mellékletének megfelelően.

Írásbeli felvételi vizsga

Központi írásbeli felvételi vizsga magyarból és matematikából valamennyi tanulmányi terület esetén.

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje

A közös felvételi írásbelire a jelentkezést a központilag kiadott jelentkezési lapon kell benyújtani.

A közös felvételi írásbelire jelentkezés határideje: 2020.12.04.

A közös felvételi vizsgák helyszíne: 6723 Szeged, Csongor tér 1.

Az írásbeli vizsgák ideje 2021.01.23. szombat 10:00. Kérjük, hogy a tanulók a vizsga időpontja előtt fél órával jelenjenek meg a vizsga helyszínén.

Szóbeli felvételi vizsga

A járványügyi helyzetre tekintettel a 2020/2021. tanévben szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk, a tanuló felvételi összpontszámát szóbeli pontszám nélkül, a hozott pontok duplázásával kell megállapítani.

A felvételi döntés alapja

A szerezhető legmagasabb felvételi pontszám összesen valamennyi tagozaton 200 pont.

A közös felvételi írásbeli vizsgán magyarból és matematikából együttesen 100 pont szerezhető.

Szóbeli felvételi vizsgát a 2020/2021. tanévben nem tartunk.

A legmagasabb hozott pontszám 50 pont. A hozott pontok számításánál az általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe a választott tagozatnak megfelelő öt tantárgyból, melyek tagozatonként a következők:

0001: Angol nyelvi tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika tantárgyakból

0002: Média-informatika tagozat: magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, történelem, matematika, informatika tantárgyakból

0003: Biológia tagozat: magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, történelem, matematika, biológia tantárgyakból

0004: Testnevelés tagozat: magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, történelem, matematika, testnevelés tantárgyakból

0005: Általános tantervű tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika tantárgyakból

A felvételi összpontszámot a 2020/2021. tanévben úgy állapítjuk meg, hogy az írásbeli összpontszámhoz hozzáadjuk a hozott pontok kétszeresét.

A jelentkezési laphoz csatolt érvényes szakértői véleményt a központi írásbeli vizsga értékelésére vonatkozó közös szabályok szerint vesszük figyelembe.

A felvételről való értesítés módja és időpontja

Az iskola 2021.04.30-ig levélben megküldi a felvételről szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskolának. A felvételt nyert jelentkezők listáját az intézmény honlapján is nyilvánosságra hozzuk, a listában a jelentkező nevét tanulóazonosító számával helyettesítjük.

A képzés kezdete

2021.09.01.

Emelt szintű érettségire való felkészítés

Az emelt óraszámú tantárgyakból valamennyi tagozaton emelt szintű érettségire való felkészítés folyik a 9–12. évfolyamon, emellett két további választott tantárgyból a 11–12. évfolyamon.

Az emelt szintű idegen nyelvi felkészítő foglalkozásokon a tanulók az emelt szintű érettségi mellett felkészülnek a középfokú nyelvvizsgára.

Emelt óraszámú képzés

A 9–12. évfolyamon

Angol nyelvi tagozat (0001): angol nyelv

Média-informatika tagozat (0002): informatika, médiaismeret

Biológia tagozat (0003): biológia

Testnevelés tagozat (0004): testnevelés

Általános tantervű tagozat (0005): vizuális kultúra (rajz), ének-zene, vagy vállalkozói és közgazdasági ismeretek fakultáció választható

A 11–12. évfolyamon

Valamennyi tagozaton, beleértve ebbe az Általános tantervű (0005)   tanulmányi területet is: további kettő, emelt szintű érettségire felkészítő tantárgy választható.

Oktatott idegen nyelvek

Első idegen nyelv: angol vagy német

Második idegen nyelv (kötelező választani): német, angol, olasz, francia, szerb vagy kínai (a kínai nyelvet angol nyelven oktatjuk)

Harmadik idegen nyelvként választható: szerb

A választott első és második idegen nyelvet fel kell tüntetni a jelentkezési lap Megjegyzés rovatában.

A tanulmányokat záró vizsga

Kétszintű érettségi

Kollégiumi elhelyezés

Szeged Városi Kollégium tagintézményeiben

Nyílt nap időpontja

A járványügyi helyzetre tekintettel 2020. 11. 17. (kedd) 1700 órától online tájékoztató szülői értekezletet tartunk. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges a www.ejg-szeged.sulinet.hu honlapon.

Egyéb fontos tudnivalók

Ha a jelentkezési lapon az első és második idegen nyelv választása nincs jelölve, a nyelvi csoportba sorolás az iskola döntése alapján történik.

A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézetéhez rendelt Konfuciusz Tanterem, az általános és középfokú iskolai kínai nyelvoktatás regionális bázisintézménye. A kínai nyelv mint második idegen nyelv választásához, illetve az állami nyelvvizsgával egyenértékű kínai nyelvvizsgára való felkészüléshez további lehetőségek kapcsolódnak, amelyekről az intézmény honalapja tartalmaz információt.

Harmadik idegen nyelv választása nem kötelező.

Általános tantervű tagozaton a vizuális kultúra (rajz), az ének-zene, vagy a vállalkozói és közgazdasági ismeretek fakultáció választását fel kell tüntetni a jelentkezési lap megjegyzés rovatában. A fakultáció választása nem kötelező.

Képek iskolánk életéből

randomkep- (11).jpg randomkep- (31).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (47).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (50).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (51).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (59).jpg randomkep- (48).jpg randomkep- (7).jpg randomkep- (41).jpg randomkep- (64).jpg randomkep- (67).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (4).jpg randomkep- (60).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (34).jpg randomkep- (62).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (46).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (23).jpg randomkep- (26).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (16).jpg randomkep- (33).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (21).jpg randomkep- (3).jpg randomkep- (17).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (30).jpg randomkep- (54).jpg randomkep- (40).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (56).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (1).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (57).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (24).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (20).jpg

Copyright © 2021 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .