Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Tel.: +36 62 547 060 Fax: +36 62 547 063


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.
SZTE Konfuciusz Intézet


ECDL

Eseménynaptár

2018. szeptember

 

3.

hétfő

7:45

Tanévnyitó ünnepség
1. tanítási nap
2-3-4-5. osztályfőnöki óra,
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök
Tanulási kudarcnak kitett tanulók neveinek leadása a titkárságon
Felelős: osztályfőnök

3-10.

hétfő -
hétfő

14:00
16:00

Beiratkozás a szerb nyelvoktatásra helyben a 45. teremben
Felelős: Tóth Beatrix

3.

hétfő

13:20

Diáktanács megalakulása
Felelős: diákönkormányzatot segítő tanár, osztályfőnökök
Jelentkezési határidő az őszi érettségi vizsgákra
Felelős: osztályfőnökök

7.

péntek

9:35

9. évfolyamosok 2. idegen nyelvi bontása az ebédlőben
Felelős: Czibuláné A.Sz. Á., nyelvtanárok
9. osztályosok anyakönyvének elkészítése, leadása, és a személyes adatok feltöltése az e-naplóba
Felelős: osztályfőnökök

10.

hétfő

13:05

Tűzriadó (6. óra befejezése előtt 5 perccel)
Felelős: igazgató, igazgató-helyettesek
- Felvételi előkészítők meghirdetése általános iskolásoknak
Felelős: igazgató, igazgató-helyettesek, munkaközösség-vezetők
- Felvételi tájékoztató elkészítése
Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek
- Szaktárgyi tanmenetek elkészítése, átdolgozása a hatályos tantervek szerint, az esetleges elmaradások figyelembe vételével, szintfelmérésre épülő tanév eleji ismétlő, szintre hozó, felzárkóztató foglalkozások beépítésével.
A tanmenetek leadása a munkaközösség-vezetőknek.
Felelős: szaktanárok
- Belső vizsga követelményeinek felülvizsgálata
Felelős: munkaközösség-vezetők,
- Osztályfőnökök tájékoztatása a közösségi szolgálatról
Felelős: Szentirmayné Gergely Éva
- Munkaközösség-vezetők  munkatervének leadása
Felelős: munkaközösség-vezetők
- Differenciált foglalkozások kezdete

11-21.

hétfő - péntek

 

Felvételi tájékoztatók a SzTEJKI-s osztályfőnöki órákon
Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek

17.

hétfő

 

Tanmenetek, tematikus tervek ellenőrzése
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők
Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program elkészítése tanulócsoportonként, leadása az igazgatóhelyettesi irodában.

21.

péntek

 

OKTV jelentkezések határideje
Felelős : szaktanárok, Farkas Zoltán

24.

hétfő
13:30

Tanügyi dokumentumok összhangjának ellenőrzése (e-napló, csoportnaplók, anyakönyvek, beírási napló összhangja)
Felelős: igazgató, igazgató-helyettesek
Munkaértekezlet
Felelős: igazgató, igazgató-helyettesek

25. kedd 16:00
17:00
18:00
Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés
Felelős: igazgató, gondnok
9. évfolyamosok összevont szülői értekezlete
9–13. osztályok szülői értekezletei
Fogadóórák, az iskolai szülői munkaközösség alakuló értekezlete,
Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok

28.

péntek

 

Belső vizsgák követelményeinek nyilvánosságra hozása
Felelős: szaktanárok
Tanulók tájékoztatása a közösségi szolgálatról
Felelős: Szentirmayné Gergely Éva

Képek iskolánk életéből

randomkep- (24).jpg randomkep- (3).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (54).jpg randomkep- (31).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (23).jpg randomkep- (47).jpg randomkep- (1).jpg randomkep- (33).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (34).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (56).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (51).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (60).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (59).jpg randomkep- (40).jpg randomkep- (67).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (11).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (7).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (17).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (41).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (50).jpg randomkep- (62).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (46).jpg randomkep- (48).jpg randomkep- (4).jpg randomkep- (21).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (30).jpg randomkep- (64).jpg randomkep- (57).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (20).jpg randomkep- (16).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (26).jpg

Copyright © 2018 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .