Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Tel.: +36 62 547 060 Fax: +36 62 547 063


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.
SZTE Konfuciusz Intézet


ECDL

 

A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
székhelyintézményének
MUNKATERVE

2017/2018. tanév

 

A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás, és a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendeletben meghatározottak alapján az alábbi munkatervet fogadja el:

1.  A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év)

1.1.        A tanítási év

A tanév első napja 2017. szeptember 1. (péntek).

A tanítási év első félévének utolsó napja 2018. január 26. (péntek).

Értesítés az első félévben elért tanulmányi eredményekről: 2018. február 2-ig (péntekig).

A tanítási év utolsó napja:

-        a 9–11. évfolyamon 2018. június 15. (péntek),

-        a 12. évfolyamon 2018. május 3. (csütörtök).

A tényleges tanítási napok száma 9–11. évfolyamon 179 nap.

 

1.2.        Nevelőtestületi értekezletek

a)      Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet
2017. augusztus 31. (csütörtök)
Felelős: igazgató

b)      Félévi osztályozó értekezletek
2018. január 26. (péntek)
Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok

c)      Félévi nevelőtestületi értekezlet
2018. február 5. (hétfő)
Felelős: igazgató

d)      Osztályozó értekezlet a 12. évfolyam számára
2018. május 3. (csütörtök)
Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok

e)      Osztályozó értekezlet a 9–11. évfolyam számára
2018. június 15. (péntek)
Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok

f)       Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet
2018. június 29. (péntek)
Felelős: igazgató

g)      Munkaértekezletek tervezett időpontja: minden hónap utolsó hétfőjén 1330-tól

h)      Igazgatótanács tervezett időpontja: minden hétfői munkanapon 900-től.

1.3.        Szülői értekezletek, fogadóórák

a)      Összevont szülői értekezlet a 9. évfolyam számára, osztály szülői értekezletek és fogadóórák a 9–12. évfolyam számára, SZMK értekezlet.
2017. szeptember 26. (kedd)
Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok

b)      Osztály szülői értekezletek és fogadóórák a 9–12. évfolyam számára
2018. február 6. (kedd)
Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok

1.4.        Iskolai ünnepségek, megemlékezések

a)      Tanévnyitó ünnepség
2017. szeptember 1. (péntek)
Felelős: igazgató, Kónya Géza, Becsei-Katona Bianka

b)      Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapja alkalmából faliújság formájában
2017. október 6. (péntek)
Felelős: Bartosné Dobos Andrea

c)      Megemlékezés október 23. nemzeti ünnep alkalmából
Ünnepi műsor az iskolarádióban
2017. október 20. (péntek)
Felelős: Nagy Diána

d)      Karácsonyi ünnepség
2017. december 22. (péntek)
Felelős: igazgató, Nagy Diána

e)      Magyar Kultúra Napja (kiállítás)
2018. január 19. (péntek)
Felelős: Mari Lívia,

f)       Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából. (faliújság)
2018. február 23. (péntek)
Felelős: Kapásné Pleskó Andrea

g)      Megemlékezés március 15. nemzeti ünnep alkalmából (ünnepség)
2018. március 14. (szerda)
Felelős: Kisdiné Papós Ágnes

 

h)     Költészet Napja megemlékezés

2018. április 11. (szerda)

Felelős: Becsei-Katona Bianka

i)       Megemlékezés a holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából faliújság formájában
2018. április 11. (szerda)
Felelős: Németh Éva

j)       Ballagási ünnepség
2018. május 4. (péntek) du.
152. tanítási nap
Felelős: igazgató, Bábáné Sándor Ildikó

k)      Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából (faliújság)
2018. június 1. (péntek)
Felelős: Sánta Sándor

l)     Tanévzáró ünnepség
2018. június 25. (hétfő) 8.00
Felelős: igazgató, Bábéné Sándor Ildikó

Diákbálak

a)     Gólyabál
2017. október 13. (péntek)
Felelős: diákönkormányzatot segítő tanár, osztályfőnökök

b)    Szalagavató bál a Deák Ferenc Gimnáziumban
2018. január 20. (szombat)
Felelős: Dr. Poór Zsolt, 11–12. évf. osztályfőnökök

1.5.        Az iskola szervezésében lebonyolított tanulmányi versenyek

a)      William Blake Angol Nyelvi Verseny
2017. november 20. (hétfő)
Felelős: Erdélyi Ágota

b)      Kistérségi Matematika Verseny
2018. február 6. (kedd)
Felelős: Czibuláné Arany Szabó Ágnes

c)      Kistérségi sakkverseny

2018. március 19. (hétfő)

Felelős: Csirik György

1.6.        Környezeti nevelési, egészségnevelési, diáksport és egyéb rendezvények,

 

a)      Iskolai hangversenyek a filharmónia vagy az iskola szervezésében
        1) 2017. október 2.

        2) 2018. február 12.

3) 2018. április 23.

Felelős: osztályfőnökök, Kónya Géza

b)      Tavaszi fesztivál
2018. március 10. (szombat)

c)      Egészségnap (egészségnevelési program osztálykeretben)
2018. március 10. (szombat)
Felelős: Kapásné Pleskó Andrea

d)      Eötvös verseny (környezeti nevelési program osztálykeretben)

2018. március 10. (szombat)

Felelős: Németh Éva

e)      Diáknap
2018. március 10. (szombat)
Felelős: Dr. Poór Zsolt

f)       Parlamentlátogatás
2017. október
 Felelős: Bartosné Dobos Andrea

g)      Sítábor
2017. január
Felelős: Komáromi Veronika

2.      Tanítási szünetek szorgalmi időben, tanítás nélküli munkanapok

2.1.        Tanítási szünetek

a)      Őszi szünet: 2017. október 30-tól november 3-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 26. (csütörtök).
A szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).

b)      Téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 2-ig.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek).
A szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

c)      Tavaszi szünet: 2018. március 29-től április 3-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 27. (kedd).
A szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).

2.2.        Tanítás nélküli munkanapok (7 munkanap)

a)         Továbbképzési napok (intézményi szintű): 2017. október 27. (péntek) és 2018. március 28. (szerda)

b)         Pályaorientációs nap: 2018. február 7 (szerda)

c)         Diáknap: 2018. március 10. (szombat)

d)         Áthelyezett munkanap: 2018. április 21.

e)         Érettségi szünet (magyar és matematika írásbeli): 2018. május 7-8.

3.      A vizsgák rendje

3.1.        Belső vizsgák

3.1.1. Belső vizsgák rendje

a)      Magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem a 9–10–11. évfolyamon.
2018. április 25-27. (szerda-péntek) Tanítás alkalmi órarend szerint

b)      Próbanyelvvizsga: jelentkezés 2018. április 9.
Írásbeli:
2018. május 22. (kedd) – szerb, német, olasz, francia nyelv,
 2018. május 23. (szerda) – angol nyelv közép és felsőfok
Szóbeli:
2018. május 28-tól május 31-ig (hétfő-csütörtök).

Az angol tagozatosok középfokú angol nyelvi próbanyelvvizsgát tesznek, a többi tanuló angolból vizsgaszintet választhat. Aki nem tanult angolt, bármelyik nyelvet és szintet választhatja.

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, vizsgáztató tanárok

3.1.2.      A belső vizsgakövetelmények, témakörök, értékelési szempontok felülvizsgálata

2017. szeptember 11. (hétfő).

Felelős: magyar és humán munkaközösség-vezető, matematika-informatika munkaközösség-vezető

3.1.3.      A belső vizsgakövetelmények, témakörök, értékelési szempontok nyilvánosságra hozása
2017. szeptember 29.

Felelős: igazgató, igazgató-helyettesek, szaktanárok

3.2.        Érettségi vizsgák

3.2.1.      Október-novemberi vizsgaidőszak

a)         Jelentkezés az ismétlő, pótló, javító érettségi vizsgára
Határidő: 2017. szeptember 5. (kedd)

Helyszínei Szegeden: Szegedi Deák Ferenc Gimnázium, SZSZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola

b)         Írásbeli érettségi vizsgák: 2017. október 13-tól október 27-ig

c)         Szóbeli érettségi vizsgák: 2017. november 9–13. (emelt szintű)

                                                 2017. november 20–24. (középszintű)

3.2.2.      Május-júniusi vizsgaidőszak

a)         Jelentkezés az érettségi vizsgára
Határidő: 2018. február 15. (csütörtök)

b)         Középszintű írásbeli érettségi vizsgák

Magyar nyelv és irodalom

2018. május 7. 800

Matematika

2018. május 8. 800

Történelem

2018. május 9. 800

Angol nyelv

2018. május 10. 800

Német nyelv

2018. május 11. 800

Biológia

2018. május 15. 800

Informatika

2018. május 17. 800

Ének-zene

2018. május 17. 1400

Kémia

2018. május 18. 800

Földrajz

2018. május 18. 1400

Fizika

2018. május 22. 800

Vizuális kultúra

2018. május 22. 1400

Francia nyelv

2018. május 23. 800

Filozófia

2018. május 23. 1400

Olasz nyelv

2018. május 28. 800

Mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

2018. május 24. 1400

Szerb nyelv, kínai nyelv

2018. május 25. 800

 

c)         Szóbeli érettségi vizsgák: 2018. június 7–14. (emelt szintű)

                                                 2018. június 18–29. (középszintű)

d)        Vizsgabeosztás

 12. B, 12. C, 10. B

2018. június 18–19–20.

12. D, 12. A

2018. június 20-21–22.

4.        A felvételi eljárás és a beiratkozás 9. évfolyamra

a)      Felvételi előkészítő foglalkozások meghirdetése és megszervezése együttesen heti 4 órában, angol, biológia, matematika és magyar-történelem tantárgyakból az általános iskolákban

Határidő: 2017. szeptember 11. (hétfő)

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők

 

b)      Felvételi tájékoztató elkészítése a 2018/2019. tanévre

Határidő: 2017. szeptember 11. (hétfő).                              

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek

c)      Felvételi tájékoztatók a SZTEJKI általános iskolákban osztályfőnöki órákon

Határidő: 2017. szeptember 11-15.

igazgató, igazgatóhelyettesek

 

d)      Felvételi tájékoztatók a szegedi általános iskolákban osztályfőnöki órákon

Határidő: 2017. szeptember 18-tól november 10-ig
igazgató, igazgatóhelyettesek

e)      Nyílt nap – délelőtt bemutató órák, délután tájékoztató szülői értekezlet
2017. november 21. (kedd)
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, szaktanárok

f)       A tanulók jelentkezése az egységes írásbeli felvételi vizsgára
Határidő: 2017. december 8. (péntek)

g)      Az egységes írásbeli felvételi vizsga tételigényének bejelentése az OH számára
Határidő: 2017. december 13. (szerda)
Felelős: igazgatóhelyettes

h)      Egységes írásbeli felvételi vizsga
2018. január 20. (szombat) 1000
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, felügyelő tanárok

i)       Pótló írásbeli felvételi vizsga
2018. január 25. (csütörtök) 1400
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, felügyelő tanárok

j)       Felvételi meghallgatás kérdéssorainak elkészítése
Határidő: 2018. január 26. (péntek)
Felelős: érintett munkaközösség-vezetők

k)      Tanulók értesítése az egységes írásbeli felvételi vizsga eredményéről
Határidő: 2018. február 8. (csütörtök)
Felelős: igazgató

l)       Felvételi meghallgatás (02.22 – 03.13 között kell lennie)
2018. február ??. (kedd) 1400 óra,
2018. február ??. (szerda) 1400 óra
2018. március??. (szerda) 1400 óra

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, vizsgáztató tanárok

m)   A jelentkezők és az általános iskolák értesítése a felvételről vagy elutasításról
Határidő: 2018. április 27. (péntek)
Felelős: igazgató

n)      Előzetes szülői értekezlet a leendő 9. évfolyamosoknak

2018. május 8. (kedd)

Felelős: leendő osztályfőnökök

o)      Beiratkozás a 9. évfolyamra
2018. június 21 (csütörtök) 9.00-tól
Felelős: leendő és 9. osztályfőnökök, iskolatitkár

5.        A pedagógiai munka belső ellenőrzése

A pedagógiai programban megfogalmazott célokkal összhangban az intézményvezetés a tanév során kiemelten ellenőrzi az alábbi területeket:

a)      Tanmenetek elkészítése a helyi tanterv és az intézményi szakmai műhelyek tanmenet és tematikus terv ajánlásai alapján, szintfelmérésre épülő tanév eleji ismétlő, szintre hozó, felzárkóztató foglalkozások beépítésével, a pedagógiai programban szereplő módon.
Határidő: 2017. szeptember 11. (hétfő)
Felelős: szaktanárok

b)      Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program elkészítése a pedagógiai program szerint, az érintett tanulókra vonatkozóan, tanulócsoportonként az osztályfőnök jelzése alapján.
Határidő (I. félév): 2017. szeptember 11. (hétfő)
Határidő (II. félév): 2018. január 29. (hétfő)
Felelős: a tanulókat 2016/2017-es tanévben tanító szaktanárok, iskolatitkár

c)      Tanmenetek, tematikus tervek ellenőrzése, összevetése a helyi tantervvel.
Határidő: 2017. szeptember 25. (hétfő)
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők

d)      Tanügyi dokumentumok (e-napló, csoportnaplók, anyakönyvek, beírási napló) összhangjának ellenőrzése az október 1-jei állapot szerint
Határidő: 2017. szeptember 25. (hétfő)
Felelős: igazgatóhelyettesek

e)      E-napló vezetésének ellenőrzése.
Határidő: folyamatos (havi rendszerességgel)
Felelős: igazgatóhelyettesek

f)       A tanítási órák hatékonyságának ellenőrzése óralátogatásokon keresztül
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök

g)      A helyi tantervhez, kerettantervhez és a szaktanár tanmenetéhez viszonyított lemaradások tanév végi záró adatainak regisztrálása.
Határidő: osztályozó értekezlet
Felelős: szaktanárok

h)      Késések, mulasztások igazolása, ellenőrzése
Határidő: folyamatos (napi rendszerességgel)
Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek, igazgató

6.        Országos mérés, értékelés (Oktatási Hivatal)

a)      Országos kompetenciamérés (anyanyelvi és matematikai) 10. évfolyam
2017. május 23. (szerda)
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, szaktanárok

b)      A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata országos mérés keretében

Határidő: 2018. január 9-től április 27-ig.

Felelős: testnevelő tanárok

7.        Pedagógusminősítés, szakmai ellenőrzés

a)      2017. évi minősítési tervben szereplő pedagógusok:

Név

Elérni kívánt fokozat

Erdélyi Ágota

Pedagógus II

 

 

b)      A 2016. évi pedagógiai szakmai ellenőrzésben érintett pedagógusok:

Név

Ellenőrzés típusa

 

 

 

 

c)

8.        Felkészítés tanulmányi versenyekre

A 2017/2018. tanév rendjéről szóló rendelet 3. számú melléklete tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az EMMI hirdet meg az iskolák részére, illetve amelyeket anyagilag vagy szakmailag támogat. Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék egyetért.

Az iskola a 2017/2018. tanévben a következő tanulmányi versenyekre készít fel tanulókat:

a)      Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek

        Magyar, történelem
Felelős: Bábáné Sándor Ildikó, Németh Éva

        Idegen nyelvek
Felelős: Erdélyi Ágota

        Matematika, informatika
Felelős: Grácin Márkó

        Reál tárgyak
Felelős: Kardos Beáta

b)      Az EMMI által támogatott versenyek

        „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny       
Felelős: Bábáné Sándor Ildikó

        „Szép Magyar Beszéd” verseny                                             
Felelős: Bábáné Sándor Ildikó

c)      Az EMMI  által kiadott jegyzékben nem szereplő versenyek

-        Zrínyi Ilona Matematika Tesztverseny
Felelős: Grácin Márkó

-        Diákolimpia: röplabda, kosárlabda, labdarúgó tornák, floorball, fekve nyomás, úszás, atlétika.
Felelős: Farkas Zoltán

-        Festival Italiano
Felelős: Laczi Mónika

-        Arany Dániel Matematikai Verseny                                       
Felelős: Grácin Márkó

-        Implom József Középiskolai Helyesírási  

Verseny
Felelős: Nagy Diána

-        „Euroscola” uniós történelmi verseny                                    
Felelős: Németh Éva

-        Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny
Felelős: Grácin Márkó

-        Szőkefalvi Matematika Verseny
Felelős: Grácin Márkó

-        Dugonics Társaság Versenyei
Felelős: Bábáné Sándor Ildikó

-        Rákóczi Szövetség történelmi versenye
Felelős: Németh Éva

-        Közgazdasági Versenyek: Gazdasági Kalandjáték, Junior Achievement Alapítvány által szervezett versenyek
Felelős: Kapásné Pleskó Andrea

-        OEV Országos Elsősegélynyújtó Verseny, „Hajtás” védőnők által szervezett városi verseny
Felelős: Kapásné Pleskó Andrea

        Madame Curie emlékverseny
Felelős: Kardos Beáta

        Vegyész Torna
Felelős: Kardos Beáta

9.        Közösségi szolgálat

A köznevelési törvény értelmében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, amely rendelkezést először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell alkalmazni. A közösségi szolgálat szervezésére az intézmény együttműködési megállapodást kötött a Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezetével. A tanév során a közösségi szolgálat szervezésének iskolai feladatai a következők:

a)      Osztályfőnökök tájékoztatása
Határidő: 2017. szeptember 11.
Felelős:   Igazgató, Kapásné Pleskó Andrea (koordinátor),
               9–12. osztályok osztályfőnökei

b)      Tanulók tájékoztatása osztályfőnöki órák keretében, a Csongrád Megyei Vöröskereszt munkatársainak bevonásával
Határidő: 2017. szeptember 30-ig.
Felelős:   Kapásné Pleskó Andrea, 9–12. osztályok osztályfőnökei

c)      Szülők tájékoztatása szülői értekezletek keretében
Határidő: 2017. szeptember 26. (kedd)
Felelős: Kapásné Pleskó Andrea, 9–12. osztályok osztályfőnökei

d)      Felkészítés a Vöröskereszt szervezésében közösségi szolgálatot választó diákoknak a Csongrád Megyei Vöröskereszt munkatársainak bevonásával, az intézményben. Egyéb szervezetnél szolgálatot választó diákok az együttműködő szervezettel egyeztetett helyszínen vesznek részt a kötelező felkészítésben.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: Kapásné Pleskó Andrea, 9. osztályok osztályfőnökei

e)      Közösségi szolgálat teljesítésének koordinálása és ellenőrzése.
Határidő: a tanév során folyamatos
Felelős: Kapásné Pleskó Andrea

f)       Záró megbeszélések a közösségi szolgálatot teljesítő tanulókkal.
Határidő: 2018. május-június
Felelős: Kapásné Pleskó Andrea

g)      Közösségi szolgálat teljesítésének dokumentálása az osztálynaplóban és a törzslapon és a bizonyítványban.
Határidő: félévkor, tanév végén
Felelős: Kapásné Pleskó Andrea, 9–12. osztályok osztályfőnökei

10.     Eseménynaptár

A 2017/2018. tanév eseményeit, iskolai rendezvényeit, a rendezvények időpontját és a felelősök nevét havi bontásban a munkaterv alapján készülő eseménynaptár tartalmazza.

Határidő: minden hónap utolsó hétfője
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek

2017. augusztus 31.

 

 

                                                                                                           igazgató


 

1. sz. melléklet:

Osztályfőnökök és helyetteseik a 2017-2018. tanévben

Osztály

Osztályfőnök

Osztályfőnök- helyettes

9. a

Kisdiné Papós Ágnes

Tóth Beatrix

9. b

Nagy Diána

dr. Kocsmárné Sánta Mónika

9. c

Kardos Beáta

Krizsán Sándor

9. d

Nagyné Komáromi Veronika

Szentirmayné Gergely Éva

10. a

Klenyán Judit

Polyák Péter

10. b

Becsei-Katona Bianka

Dr. Ugrainé Antali Éva

10. c

Csabai Ferenc

Dr. Kovácsné Berke Anikó

10. d

Nusser Elemér

Bábáné Sándor Ildikó

11. a

Erdélyi Ágota

Kapásné Pleskó Andrea

11. b

Bartosné Dobos Andrea

Mari Lívia

11. c

Fekete Andrea

Dr. Poór Zsolt

11. d

Dr. Kopasz Zsoltné

Dr. Just Zsuzsanna

12. a

Sánta Sándor

Kónya Géza

12. b

Németh Éva

Benkő Beatrix

12. c

Wáiszhárné Kis-Jakab Judit

Szentirmay László

12. d

Lengyel Gábor

Vinkó Erzsébet


2. sz. melléklet:

Teremfelelősök

Terem/Helyiség

Teremfelelős

9

Nagyné Komáromi Vera

10

Benkő Beatrix

11

Szalmáné Kardos Beáta

12

Bábáné Sándor Ildikó

13

Becsei-Katona Bianka

14

Dr. Kopasz Zsoltné

15

Dr. Ugrainé Antali Éva

21

Nagy Diána

22

Vinkó Erzsébet

37

Dr. Just Zsuzsanna

38

Csabai Ferenc

39

Krizsán Sándor

40

Erdélyi Ágota

41

Grácin Márkó

42

Dr. Kocsmárné Sánta Mónika

43

Wáiszhárné Kis-Jakab Judit

44

Kisdiné Papós Ágnes

45

Tóth Beatrix

46

Szentirmay László

51

Szentirmayné Gergely Éva

52

Sánta Sándor

59

Bagó Ildikó

60

Németh Éva

61

Mari Lívia

63

Kónya Géza

64

Dr. Poór Zsolt

Tornaterem

Nusser Elemér/Lengyel Gábor

Konditerem

Polyák Péter

Könyvtár

Dr. Turi Márta

 


3. sz. melléklet:

Szakmai munkaközösségek, intézményi szakmai műhelyek

Szakmai munkaközösség megnevezése

Munkaközösség-vezető neve

Munkaközösség tagjai

Magyar nyelv és irodalom

Bábáné Sándor Ildikó

Kovácsné Berke Anikó

Becsei-Katona Bianka

Erdélyi Ágota

Kisdiné Papós Ágnes

Nagy Diána

Turi Márta

Klenyán Judit

Eitler József

Ember és társadalom

Németh Éva

Sánta Sándor

Kapásné Pleskó Andrea

Bartosné Dobos Andrea

Eitler József

Becsei-Katona Bianka

Kónya Géza

Mari Lívia

Idegen nyelvi

Erdélyi Ágota

Kovácsné Berke Anikó

Benkő Beatrix

Kisdiné Papós Ágnes

Ferling Péterné

Vinkó Erzsébet

Bércesi Edit

Nagyné Komáromi Veronika

Szentirmayné Gergely Éva

Wáiszhárné Kis-Jakab Judit

Laczi Mónika

Dr. Poór Zsolt

Tóth Beatrix

Klenyán Judit

Krizsán Sándor

Allan Forrester

Vanessa Dunn

Reál

Szalmáné Kardos Beáta

Szentirmay László

Beinschrott Gábor

Grácin Márkó

Dr. Ugrainé Antali Éva

Dr. Just Zsuzsanna

Csabai Ferenc

Dr. Poór Zsolt

Németh Éva

Fekete Andrea

Dr. Kopasz Zsoltné

Krizsán Sándor

Lengyel Gábor

Nusser Elemér

Polyák Péter

Nagyné Komáromi Veronika

Farkas Zoltán

Czibuláné Arany Szabó Ágnes

Matematika-informatika

Grácin Márkó

Dr. Kocsmárné Sánta Mónika

Csirik György

Dr. Ugrainé Antali Éva

Szentirmay László

Dr. Kopasz Zsoltné

Szalmáné Kardos Beáta

Fekete Andrea

Czibuláné Arany Szabó Ágnes

Dr. Gera Tibor

Osztályfőnöki

Nagy Diána

Klenyán Judit

Becsei-Katona Bianka

Csabai Ferenc

Nusser Elemér

Erdélyi Ágota

Bartosné Dobos Andrea

Fekete Andrea

Dr. Kopasz Zsoltné

Sánta Sándor

Németh Éva

Wáiszhárné Kis-Jakab Judit

Lengyel Gábor

Szalmáné Kardos Beáta

Dr. Kocsmárné Sánta Mónika

Szentirmay László

 

 

Intézmény munkaközösségek szakmai műhelyhez tartozása

 

Szakmai műhelyek                                                                Intézményi munkaközösség

 

Magyar nyelv és irodalom                                                     Magyar nyelv és irodalom

 

Matematika-informatika                                                        Matematika - informatika

 

Ember a természetben, földünk és környezetünk                 Reál

 

Ember és társadalom, művészetek                                        Ember és társadalom

 

Idegen nyelv                                                                          Idegen nyelv

 

Testnevelés és sport                                                              Reál

Képek iskolánk életéből

randomkep- (4).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (1).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (23).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (20).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (51).jpg randomkep- (57).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (3).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (30).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (54).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (33).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (56).jpg randomkep- (62).jpg randomkep- (31).jpg randomkep- (16).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (40).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (47).jpg randomkep- (64).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (59).jpg randomkep- (21).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (17).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (50).jpg randomkep- (48).jpg randomkep- (46).jpg randomkep- (26).jpg randomkep- (41).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (11).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (67).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (34).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (60).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (7).jpg randomkep- (24).jpg

Copyright © 2017 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .