Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Tel.: +36 62 547 060 Fax: +36 62 547 063


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.
SZTE Konfuciusz Intézet


Microsoft Innovatív Iskola Program


ECDL

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolája


Iskolánk 2009. decemberben pályázta meg a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázis iskolája címet, melyet 2010 tavaszán nyert el. Ekkor egy iskolai ünnepség keretében az akkori országos elnök Gruber Roland hozta el azt az emléktáblát, mely a bázisiskola címünket jelképezi.

A gimnázium ekkorra már legalább 10 éve szoros kapcsolatban állt a Csongrád Megyei Ifjúsági Vöröskereszttel, és a szervezettől jövő biztatás hatására és az iskolavezetés egyetértésével szorosabbá tettük kapcsolatunkat. Tevékenységünket kezdetben az időközben országos elnökké választott volt diákunk Buknicz Ivett segítette.

A bázisiskolai státusz feltétele, hogy legalább két vöröskeresztes modulban vállaljunk aktív részvételt. Ezekben a modulokban korábban is részt vettünk, melyek a következőek. Véradásszervezés, HIV/AIDS prevenció, szociális segítségnyújtás, elsősegélynyújtás. A pályázatban vállaltuk, hogy iskolánk tanulóinak legalább 20 %-a tagja lesz a Vöröskeresztnek, mely évi 300 Ft tagdíj hozzájárulást jelent. A tanárok jelentős része is támogatja anyagilag és erkölcsileg az iskolai vöröskeresztes csoportot. A szervezettől visszakapjuk a befizetett tagdíjak 50 %-át, melyből az iskolai, helyi vöröskeresztes programokat támogatjuk (rendezvények költségei: vendéglátás, papírírószer, apróbb jutalmak a diákoknak, kötszer, ragtapasz a portán). Ez a tavalyi év folyamán kb. 30 ezer Ft-ot jelentett.

Iskolánk vállalta, hogy egy 30 fős aktív csoportot működtet, és évente beszámol az iskola tevékenységéről, a programok helyi sajtóvisszhangjáról az országos vezetés felé. Az országos elnökség pedig biztosítja a tanárelnökök számára a képzést, a szakmai és promóciós anyagokat és az információs hálózatba kerülést. Évente kétszer kapunk meghívót a bázisiskolák országos elnökeinek képzésére, ősszel és tavasszal. Helyi, megyei képzések is vannak időnként.

Iskolánk éves munkaterv alapján dolgozik. Rendszeresen versenyeznek diákjaink és készülnek a december 1-én megrendezendő HIV/AIDS versenyre, melyen 2011-ben iskolánk csapata országos 10. helyezést ért el. Ezzel párhuzamosan iskolai megemlékezést is tartunk. Rendszeres résztvevői diákjaink az elsősegély versenyeknek. A helyi fordulókon túljutva a legjobb helyezés az országos harmadik hely volt felnőtt kategóriában. A felkészítésben és a szakmai munkában Szabóné Tóth Gabriella iskolai védőnő vállal jelentős részt. Munkáját Kapásné Pleskó Andrea tanárelnök menedzseli és közvetít a diákok felé.

A véradásszervezés modulban évek óta szervezünk véradást ősszel és tavasszal, melybe az utóbbi években bevontuk Tarján városrész lakosságát. Ezek többnyire sikeresek voltak, különösen a tavaszi iskolánkba kitelepülő véradások ilyenek. Karácsony előtt rendszeresen adománygyűjtést szervezünk és pl. a 2011-es árvizek idején is gyűjtöttünk adományokat, ill. helyi diákjaink családjai is részesültek élelmiszeradományban Karácsony előtt. Önkénteseink a Mikulásgyár-akcióban a nagy plázákban segítenek a megyének a karácsonyi gyűjtésnél.

Öntevékeny diákjaink pályázati pénzből két évvel ezelőtt sikeresen valósították meg egy saját maguk által kitalált projektet az emberi jogok témában. Ezt játékos formában valósították meg a fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű gyerekek számára és az Agorában jótékonysági koncertet szerveztek, melynek bevételéből játékokat vásároltak az előbbi gyermekeknek.

A 2013 májusában az 50 órás Közösségi Szolgálat fő partnerszervezete lett a Csongrád Megyei Ifjúsági Vöröskereszt, ahol a 9-11.-es diákjaink sokan teljesítenek szolgálatot a véradásoknál, a családi napokon a Napfényparkban, ugyanitt az adományválogatásnál és csomagolásnál, illetve adminisztrációs feladatok ellátásánál. Több képzett diákunk a határon teljesített elsősegélynyújtó szolgálatot a nyáron.

 

Képek iskolánk életéből

randomkep- (46).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (33).jpg randomkep- (26).jpg randomkep- (23).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (47).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (24).jpg randomkep- (54).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (30).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (21).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (57).jpg randomkep- (48).jpg randomkep- (51).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (67).jpg randomkep- (31).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (50).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (64).jpg randomkep- (59).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (40).jpg randomkep- (56).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (1).jpg randomkep- (62).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (20).jpg randomkep- (34).jpg randomkep- (4).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (41).jpg randomkep- (16).jpg randomkep- (3).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (60).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (7).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (11).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (17).jpg

Copyright © 2018 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .