Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Tel.: +36 62 547 060 Fax: +36 62 547 063


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.
SZTE Konfuciusz Intézet


Microsoft Innovatív Iskola Program


ECDL

Az intézményünk iránt érdeklődő tanulók és szüleik számára 2018. november 20-án (kedd) 8:30 órától - regisztráció 7:45-től! - bemutató órákat és 16:00 órátólfelvételi tájékoztató szülői értekezletet tartunk az SZTE Konfuciusz Intézet közreműködésével az intézmény főépületében (Szeged, Csongor tér 1.).

  • Kérünk minden regisztrálót, hogy a látogati kívánt óra kezdete előtt legalább fél órával jelenjen meg!
  • A délelőtti programon résztvevő tanulók számára igazolást adunk a részvételről!

 

A nyílt napon látogatható órák:

 


2. óra (8:40-9:25)

9.c magyar terem: 61 Nagy Diána
9.c matematika terem: 21 Dr. Ugrainé Antali Éva
9.d informatika terem: 41 Grácin Márkó
9.d informatika terem: 42 Dr. Kocsmárné Sánta Mónika
10.a fizika terem: 45 Beinschroth Gábor
10.b történelem terem: 52 Sánta Sándor
10.c biológia tagozat terem: 38 Krizsán Sándor
11. angol tagozat 1 terem: 40 Allan Forrester/Erdélyi Ágota
11. angol tagozat 2 terem: 15 Sarah Jane Singer/Felhőné Kuchta Adrienn
11. német 2 terem: 10 Szigethy-Rajtár Dóra
11. német 3 terem: 13 Szentirmayné Gergely Éva
11. német 4 terem: 12 Nagyné Komáromi Veronika 
11. olasz 1 terem: 14 Laczi Mónika
12.a matematika terem: 63 Bálint Erika
12.b történelem terem: 60 Bartosné Dobos Andrea
12.c matematika terem: 46 Fekete Andrea
12.d magyar terem: 43 Bábáné Sándor Ildikó
12.d magyar terem: 44 Kisdiné Papós Ágnes

Bővebben...

2018. október 25-én sikeresen lebonyolítottuk az Eötvös József Gimnázium által első alkalommal meghirdetett Barabás Zoltán biológia versenyt.
Az első fordulót a szegedi Tisza-part kedvelt kirándulóhelyén, a Rotary tanösvény egy szakaszán szerveztük meg. A hűvös idő ellenére a bejelentkezett versenyzők mindannyian megjelentek. Az 5 állomás az erdő és a folyó élővilágával kapcsolatos feladatait mindenki sikeresen megoldotta.
A verseny az iskolánkban 2018. december 11-én megrendezendő 2. fordulóval folytatódik és a harmadik fordulóban, 2019. februárjában a döntőben ér véget. A fordulók felkészülési anyagáról a versenyzők további körlevélben kapnak részletes tájékoztatást.
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak! Köszönjük a közreműködést a kollégáinknak és a segítő diákoknak!

bv (5 of 96)

 

További képek a verseny I. fordulójáról:

Bővebben...

A SZTEJKI Eötvös József Gimnázium, Általános iskola és az Eötvös József Gimnáziumért Alapítvány tanulmányi versenyt hirdet 8. osztályos általános iskolai tanulók részére, akik egyéni versenyzőként vagy legfeljebb 3 fős csapat tagjaként nevezhetnek a versenyre.

A verseny célja:
A természet és a biológia iránt érdeklődő tanulók biológia iránti elköteleződésének erősítése, ilyen irányú továbbtanulásának ösztönzése, tehetséggondozás, az egészség- és környezettudatos magatartásra, a fenntartható életmódra nevelés erősítése.

 

A tanulmányi versennyel kapcsolatos versenykírás és nevezési lap:

 

 

Az iskolánkba jelentkezett tanulók központi felvételi írásbeli vizsgájára 2018. január 20-án (szombaton) 10.00 órától kerül sor. Kérjük, hogy a jelentkezett tanulók 9.30-kor jelenjenek meg iskolánkban (Szeged, Csongor tér 1.). A felvételi vizsgára a jelentkezett tanulók kék vagy fekete színnel író tollat, és a rajzok készítéséhez ceruzát, vonalzót, körzőt, szögmérőt, valamint személyazonosításra alkalmas igazolványt - diákigazolványt vagy személyi igazolványt - hozzanak magukkal. Amennyiben a jelentkezett tanuló szakértői vélemény csatolásával kérelmet nyújtott be, a kérelem elbírálásáról szóló, az írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozó határozatot is hozza magával. Ha a jelentkezett tanuló e napon alapos ok miatt nem tud részt venni, a pótló írásbeli vizsga időpontja 2018. január 25. 14.00 óra. A javított írásbeli dolgozatok megtekintésére 2018. január 25-én (csütörtökön) 8.00 és 16.00 óra között van lehetőség.

Az írásbeli felvételi vizsgára iskolánkba jelentkezett tanulók oktatási azonosítói:

Bővebben...

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint, a jelen tanévi felvételi eljárástól kezdve az egyénileg jelentkezést benyújtó tanulók is kizárólag a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állíthatják elő a felvételi lapokat, azok kézi kitöltésére nincs lehetőség. Az egyéni jelentkezők számára írt tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2017/2018. tanév)/Az egyéni jelentkezés menete a 2017/2018. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során menüpont alatt.

Felhívjuk továbbá a figyelmüket arra, hogy a jelen tanévtől a kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség, ezért kérjük, NE HASZNÁLJÁK az interneten különböző honlapokon megtalálható, korábbi tanévi felvételi lap nyomtatványokat!

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
OM azonosító száma: 200909

Cím:

6723 Szeged, Csongor tér 1.

Telefonszám:

62/547-062

Fax:

62/547-063

E-mail:

Honlap:

www.ejg-szeged.sulinet.hu

Intézményvezető neve:

Dr. Gera Tibor

Intézményvezető e-mail címe:

Pályaválasztási felelős neve:

Farkas Zoltán

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

 

Gimnáziumi osztályok


Tanulmányi terület

Kódszám

Képzési forma

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Angol nyelv

0001

nappali

4

17

Média-informatika

0002

nappali

 4

17

Biológia

0003

nappali

4

17

Testnevelés

0004

nappali

4

17

Általános tantervű

0005

nappali

4

68

 

 

Szükséges iskolai végzettség

8 évfolyamos általános iskola

Alkalmassági követelmény

Nincs

Integrált felkészítés

Beszédfogyatékos, hallási fogyatékos, látási fogyatékos, mozgásszervi fogyatékos

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 2019.02.18-ig.

Írásbeli felvételi vizsga

Központi írásbeli felvételi vizsga magyarból és matematikából valamennyi tanulmányi terület esetén.

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje 

A közös felvételi írásbelire a jelentkezést a központilag kiadott jelentkezési lapon kell benyújtani.
Határideje: 2018.12.07.

A közös felvételi vizsgák helyszíne 6723 Szeged, Csongor tér 1.
Az írásbeli vizsgák ideje 2019.09.19. szombat 10:00. Kérjük, hogy a tanulók a vizsga időpontja előtt fél órával jelenjenek meg a vizsga helyszínén.

Szóbeli felvételi vizsga

0001: Angol nyelvi tagozat: angol nyelv
0002: Média-informatika tagozat: informatika
0003: Biológia tagozat: biológia
0004: Testnevelés tagozat: felvételi elbeszélgetés (nincs vizsgatárgy)
0005: Általános tantervű tagozat: felvételi elbeszélgetés (nincs vizsgatárgy)
A szóbeli felvételi vizsgák követelményei a honlapunkon megtalálhatóak.

A szóbeli felvételi vizsgák tervezett helye és ideje

A felvételi meghallgatás helye:
Szeged, Csongor tér 1.
Ideje: 2019. február 26.(kedd) 14:00 óra,
2019. február 27. (szerda) 14:00 óra,
2019. március 6. (szerda) 14:00 óra.

A vizsgabeosztásról az intézmény honlapján közzétett hirdetményben tájékoztatjuk a tanulókat 2019.02.22-ig.

A felvételi döntés alapja

A szerezhető legmagasabb felvételi pontszám összesen valamennyi tagozaton 200 pont. A közös felvételi írásbeli vizsgán magyarból és matematikából együttesen 100 pont szerezhető.
A szóbeli felvételi vizsgán, illetve a felvételi elbeszélgetésen szerezhető legmagasabb pontszám 50 pont. A pontozás a honlapunkon elérhető értékelési szempontok szerint történik.
A legmagasabb hozott pontszám 50 pont. A hozott pontok számításánál az általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe a választott tagozatnak megfelelő öt tantárgyból, melyek tagozatonként a következők:
0001: Angol nyelvi tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika tantárgyakból
0002: Média-informatika tagozat: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, informatika tantárgyakból
0003: Biológia tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, kémia, biológia tantárgyakból
0004: Testnevelés tagozat: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, testnevelés tantárgyakból
0005: Általános tantervű tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika tantárgyakból
A jelentkezési laphoz csatolt érvényes szakértői véleményt a központi írásbeli vizsga értékelésére vonatkozó közös szabályok szerint vesszük figyelembe.

A felvételről való értesítés módja és időpontja

Az iskola 2019.04.30-ig levélben megküldi a felvételről szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskolának. A felvételt nyert jelentkezők listáját az intézmény honlapján is nyilvánosságra hozzuk, a listában a jelentkező nevét tanulóazonosító számával helyettesítjük.

A képzés kezdete

2019.09.01.

Emelt szintű érettségire való felkészítés

Az emelt óraszámú tantárgyakból valamennyi tagozaton emelt szintű érettségire való felkészítés folyik a 9–12. évfolyamon, emellett két további választott tantárgyból a 11–12. évfolyamon.

Emelt óraszámú képzés

A 9–12. évfolyamon
Angol nyelvi tagozat (0001): angol nyelv
Média-informatika tagozat (0002): informatika, médiaismeret
Biológia tagozat (0003): biológia
Testnevelés tagozat (0004): testnevelés
Általános tantervű tagozat (0005): vizuális kultúra (rajz) fakultáció választható
A 11–12. évfolyamon
Valamennyi tagozaton, beleértve ebbe az Általános tantervű (0005)  tanulmányi területet is: további kettő, emelt szintű érettségire felkészítő tantárgy választható.

Oktatott idegen nyelvek

Első idegen nyelv:
angol vagy német
Második idegen nyelv (kötelező választani):
angol, német, olasz, francia, szerb vagy kínai (a kínai nyelvet angol nyelven oktatjuk)
Harmadik idegen nyelvként választható:
szerb

A tanulmányokat záró vizsga

Kétszintű érettségi

Kollégiumi elhelyezés

Szeged Városi Kollégium tagintézményeiben

Nyílt nap időpontja

2018. 11. 20. (kedd) 8:30 órától bemutató órák, 16:00 órától tájékoztató szülői értekezlet.

Egyéb fontos tudnivalók

A választott első és második, esetleg harmadik idegen nyelvet valamennyi tanulónak fel kell tüntetnie a jelentkezési lap megjegyzés rovatában. Harmadik idegen nyelvként szerb nyelv választható, harmadik idegen nyelv választása nem kötelező. Az egyes nyelvi csoportok indítása függ az adott nyelvre jelentkezők számától.
Általános tantervű tagozaton a vizuális kultúra (rajz) fakultáció választását fel kell tüntetni a jelentkezési lap megjegyzés rovatában. A fakultáció választása nem kötelező.
A felvételi vizsga, felvételi meghallgatás kért időpontja feltüntethető a jelentkezési lap megjegyzés rovatában. A jelentkezőket az intézmény honlapján közzétett hirdetményben tájékoztatjuk a vizsgabeosztásról.

Kedves Tanulók, kedves Szülők!

2016. október 20-22 között kerül megrendezésre a Pályaválasztási Kiállítás és Vásár, melyen iskolánk is bemutatkozik a követekző időpontkaban és helyszíneken:

  • 2016. október 20. 10.00-18.00 óráig: Szegedi Ifjúsági Ház
  • 2016. október 21. 9.00-17.00 óráig: Szegedi Ifjúsági Ház
  • 2016. október 22. 10.00-15.00 óráig: Szegedi Agóra 

A pénteki napon (október 21.) a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézetének munkatársai is tájékoztatást adnak az intézményünkben 2. idegennyelvként is választható kínai nyelv tanulásának lehetőségeiről.

A szombati napon (október 22.) 11.00 órától vendégünk lesz Vajda Attila olimpiai-, háromszoros világbajnok, kétszeres Európa-bajnok kenus, iskolánk egykori diákja, akitől kérdezhetnek és közös fotót is készíthetnek.

Szeretettel várjuk Önöket!

 

Nemzetiségi oktatás

Iskolánkban a közoktatási törvény és a nemzetiségi iskolai oktatás irányelve szerint szervezett kiegészítő kisebbségi oktatás folyik, ennek keretében szerb nyelvoktató kisebbségi tagozat működik. A tagozat az ide jelentkező tanulókat felkészíti – a nemzetiségi oktatás irányelve, valamint a nemzetiségi nyelv érettségi vizsga általános és részletes követelményei alapján – szerb nemzetiségi nyelvből középszintű érettségi vizsgára.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a pedagógiai programot 2004. október 29. napján tartott ülésén, 783/2004. (X. 29.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá.

 

Képek iskolánk életéből

randomkep- (40).jpg randomkep- (26).jpg randomkep- (46).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (11).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (24).jpg randomkep- (7).jpg randomkep- (56).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (4).jpg randomkep- (47).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (57).jpg randomkep- (23).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (50).jpg randomkep- (34).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (51).jpg randomkep- (59).jpg randomkep- (1).jpg randomkep- (33).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (20).jpg randomkep- (3).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (60).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (17).jpg randomkep- (48).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (16).jpg randomkep- (54).jpg randomkep- (64).jpg randomkep- (67).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (31).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (30).jpg randomkep- (41).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (62).jpg randomkep- (21).jpg

Copyright © 2018 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .