Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Tel.: +36 62 547 060 Fax: +36 62 547 063


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.
SZTE Konfuciusz Intézet


Microsoft Innovatív Iskola Program


ECDL

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
OM azonosító száma: 200909

Cím:

6723 Szeged, Csongor tér 1.

Telefonszám:

62/547-062

Fax:

62/547-063

E-mail:

Honlap:

www.ejg-szeged.sulinet.hu

Intézményvezető neve:

Dr. Gera Tibor

Intézményvezető e-mail címe:

Pályaválasztási felelős neve:

Farkas Zoltán

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

 

Gimnáziumi osztályok


Tanulmányi terület

Kódszám

Képzési forma

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Angol nyelv

0001

nappali

4

17

Média-informatika

0002

nappali

 4

17

Biológia

0003

nappali

4

17

Testnevelés

0004

nappali

4

17

Általános tantervű

0005

nappali

4

68

 

 

Szükséges iskolai végzettség

8 évfolyamos általános iskola

Alkalmassági követelmény

Nincs

Integrált felkészítés

Beszédfogyatékos, hallási fogyatékos, látási fogyatékos, mozgásszervi fogyatékos

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 2019.02.18-ig.

Írásbeli felvételi vizsga

Központi írásbeli felvételi vizsga magyarból és matematikából valamennyi tanulmányi terület esetén.

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje 

A közös felvételi írásbelire a jelentkezést a központilag kiadott jelentkezési lapon kell benyújtani.
Határideje: 2018.12.07.

A közös felvételi vizsgák helyszíne 6723 Szeged, Csongor tér 1.
Az írásbeli vizsgák ideje 2019.09.19. szombat 10:00. Kérjük, hogy a tanulók a vizsga időpontja előtt fél órával jelenjenek meg a vizsga helyszínén.

Szóbeli felvételi vizsga

0001: Angol nyelvi tagozat: angol nyelv
0002: Média-informatika tagozat: informatika
0003: Biológia tagozat: biológia
0004: Testnevelés tagozat: felvételi elbeszélgetés (nincs vizsgatárgy)
0005: Általános tantervű tagozat: felvételi elbeszélgetés (nincs vizsgatárgy)
A szóbeli felvételi vizsgák követelményei a honlapunkon megtalálhatóak.

A szóbeli felvételi vizsgák tervezett helye és ideje

A felvételi meghallgatás helye:
Szeged, Csongor tér 1.
Ideje: 2019. február 26.(kedd) 14:00 óra,
2019. február 27. (szerda) 14:00 óra,
2019. március 6. (szerda) 14:00 óra.

A vizsgabeosztásról az intézmény honlapján közzétett hirdetményben tájékoztatjuk a tanulókat 2019.02.22-ig.

A felvételi döntés alapja

A szerezhető legmagasabb felvételi pontszám összesen valamennyi tagozaton 200 pont. A közös felvételi írásbeli vizsgán magyarból és matematikából együttesen 100 pont szerezhető.
A szóbeli felvételi vizsgán, illetve a felvételi elbeszélgetésen szerezhető legmagasabb pontszám 50 pont. A pontozás a honlapunkon elérhető értékelési szempontok szerint történik.
A legmagasabb hozott pontszám 50 pont. A hozott pontok számításánál az általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe a választott tagozatnak megfelelő öt tantárgyból, melyek tagozatonként a következők:
0001: Angol nyelvi tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika tantárgyakból
0002: Média-informatika tagozat: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, informatika tantárgyakból
0003: Biológia tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, kémia, biológia tantárgyakból
0004: Testnevelés tagozat: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, testnevelés tantárgyakból
0005: Általános tantervű tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika tantárgyakból
A jelentkezési laphoz csatolt érvényes szakértői véleményt a központi írásbeli vizsga értékelésére vonatkozó közös szabályok szerint vesszük figyelembe.

A felvételről való értesítés módja és időpontja

Az iskola 2019.04.30-ig levélben megküldi a felvételről szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskolának. A felvételt nyert jelentkezők listáját az intézmény honlapján is nyilvánosságra hozzuk, a listában a jelentkező nevét tanulóazonosító számával helyettesítjük.

A képzés kezdete

2019.09.01.

Emelt szintű érettségire való felkészítés

Az emelt óraszámú tantárgyakból valamennyi tagozaton emelt szintű érettségire való felkészítés folyik a 9–12. évfolyamon, emellett két további választott tantárgyból a 11–12. évfolyamon.

Emelt óraszámú képzés

A 9–12. évfolyamon
Angol nyelvi tagozat (0001): angol nyelv
Média-informatika tagozat (0002): informatika, médiaismeret
Biológia tagozat (0003): biológia
Testnevelés tagozat (0004): testnevelés
Általános tantervű tagozat (0005): vizuális kultúra (rajz) fakultáció választható
A 11–12. évfolyamon
Valamennyi tagozaton, beleértve ebbe az Általános tantervű (0005)  tanulmányi területet is: további kettő, emelt szintű érettségire felkészítő tantárgy választható.

Oktatott idegen nyelvek

Első idegen nyelv:
angol vagy német
Második idegen nyelv (kötelező választani):
angol, német, olasz, francia, szerb vagy kínai (a kínai nyelvet angol nyelven oktatjuk)
Harmadik idegen nyelvként választható:
szerb

A tanulmányokat záró vizsga

Kétszintű érettségi

Kollégiumi elhelyezés

Szeged Városi Kollégium tagintézményeiben

Nyílt nap időpontja

2018. 11. 20. (kedd) 8:30 órától bemutató órák, 16:00 órától tájékoztató szülői értekezlet.

Egyéb fontos tudnivalók

A választott első és második, esetleg harmadik idegen nyelvet valamennyi tanulónak fel kell tüntetnie a jelentkezési lap megjegyzés rovatában. Harmadik idegen nyelvként szerb nyelv választható, harmadik idegen nyelv választása nem kötelező. Az egyes nyelvi csoportok indítása függ az adott nyelvre jelentkezők számától.
Általános tantervű tagozaton a vizuális kultúra (rajz) fakultáció választását fel kell tüntetni a jelentkezési lap megjegyzés rovatában. A fakultáció választása nem kötelező.
A felvételi vizsga, felvételi meghallgatás kért időpontja feltüntethető a jelentkezési lap megjegyzés rovatában. A jelentkezőket az intézmény honlapján közzétett hirdetményben tájékoztatjuk a vizsgabeosztásról.

Képek iskolánk életéből

randomkep- (40).jpg randomkep- (46).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (59).jpg randomkep- (67).jpg randomkep- (20).jpg randomkep- (16).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (31).jpg randomkep- (54).jpg randomkep- (3).jpg randomkep- (4).jpg randomkep- (1).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (23).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (56).jpg randomkep- (21).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (33).jpg randomkep- (64).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (47).jpg randomkep- (7).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (62).jpg randomkep- (48).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (34).jpg randomkep- (11).jpg randomkep- (51).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (41).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (24).jpg randomkep- (50).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (17).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (60).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (30).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (26).jpg randomkep- (57).jpg

Copyright © 2019 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .